VNC Free Edition 5.1.0

VNC Free Edition 5.1.0

RealVNC Ltd. – Freeware
ra khỏi 20 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
VNC là viết tắt của Virtual Network Computing. Phần mềm này được phát triển để có một phần mềm điều khiển từ xa cho phép bạn xem và tương tác với máy tính ("máy chủ") bằng cách sử dụng một chương trình đơn giản ("xem") trên các máy tính khác bất cứ nơi nào trên Internet.

Tổng quan

VNC Free Edition là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi RealVNC Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của VNC Free Edition là 5.1.0, phát hành vào ngày 10/12/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

VNC Free Edition đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của VNC Free Edition đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho VNC Free Edition!

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có VNC Free Edition cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản